Ajuntament d'Argentona

Per tal que pugueu lliurar aquella roba usada de la qual us voleu desfer, podeu utilitzar els contenidors específics que hi ha a la deixalleria municipal.