Entrevista

El programa beneficiarà a dones en situació de vulnerabilitat, persones majors de 45 anys, persones aturades de llarga durada i persones estrangeres no comunitàries

La Generalitat de Catalunya ha obert una convocatòria de subvencions per a aquelles empreses, entitats sense ànim de lucre, cooperatives i/o corporacions que contractin persones aturades amb major vulnerabilitat. Aquesta convocatòria pretén pal·liar les desigualtats que pateixen aquests col·lectius fomentant, alhora, la contractació estable i a jornada completa.

Qui pot demanar les subvencions?

El termini per demanar les subvencions està obert entre el 3 de novembre i el 29 de desembre del 2023, a les 15 h.

Poden participar les entitats següents amb establiment operatiu a qualsevol territori de Catalunya:

  • Les entitats sense ànim de lucre, incloses les associacions i fundacions.
  • Les cooperatives de treball associat.
  • Les persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com a empresàries, un contracte de treball.
  • Les corporacions de dret públic.


Característiques de les subvencions

Seran subvencionables les despeses salarials i de Seguretat Social a càrrec de l'entitat beneficiària dels contractes indefinits subscrits amb persones que compleixin els requisits d'aquesta convocatòria, durant un màxim de 12 mesos.

A més, els contractes:

  • Han de ser a jornada completa.
  • S'han de subscriure en les categories professionals 3 a 11.
  • Han de tenir el centre de treball ubicat a Catalunya.


Per a dubtes o consultes podeu adreçar-vos a la bústia contractes30.soc@gencat.cat.

Per a més informació, feu CLICA AQUI.

A continuació, la infografia del programa: 

Infografia

Infografia

Fitxer: Infografia.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 341.37 kB

Image de pixabay.

Informaciˇ publicada el 20 de novembre de 2023