Ajuntament d'Argentona
Ajuntament d'Argentona / Serveis / Participació ciutadana / Eleccions al Parlament Europeu
Podeu consultar tota la documentació i informació relativa a les eleccions al Parlament Europeu.

Els ciutadans nacionals de països de la Unió Europea residents a Espanya que vulguin votar en les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024 han de manifestar la seva voluntat de votar per internet, correu postal o a l'Ajuntament del seu municipi. Les declaracions formals s'hauran de realitzar com a molt tard el 30 de gener de 2024.

Informació de voluntat de vot a les eleccions al Parlament Europeu