Ajuntament d'Argentona
Ajuntament d'Argentona / SERVEIS / Cultura i Festes / 5č Certamen de Poesia Vila d'Argentona
Premi Esteve Albert al millor conjunt de poemes, dotat amb 1.000€
certamen literari
L'Associació Amics de la Poesia d'Argentona convoca el 5č certamen de Poesia de la Vila d'Argentona

  BASES DE PARTICIPACIÓ  

  1. L'Associació d'Amics de la Poesia d'Argentona convoca el 5è Certamen de Poesia Vila d'Argentona, 2022.
  2. Les obres presentades han de ser escrites en llengua catalana, en qualsevol de les seves varietats i escrites en suport paper amb ordinador o amb màquina mecanogràfica, a  2 espais, per una sola cara, amb lletra de cos 12 del tipus Arial o similar.
  3. Les obres que optin al Premi Esteve Albert  constaran d'un conjunt de poemes, entre 15 i 20.
  4. Cada autor/a només podrà presentar una sola obra al Certamen. Les obres han de ser inèdites i no han d'haver estat guardonades en altres certàmens de poesia ni s'han d'haver presentat a cap altre concurs pendent d'adjudicació. Tampoc estar compromeses o en tràmits de publicació en cap editorial o revista.
  5. Cal presentar cinc exemplars de l'obra presentada dins d'un sobre tancat i sense signatura, només identificada amb un pseudònim o lema, indicant 5è Certamen de Poesia Vila d'Argentona, 2022 i el premi al qual s'opta. Dins del sobre abans esmentat s'ha d'incloure un segon sobre tancat en què en la part externa s'indicarà el lema o el pseudònim i dins d'aquest sobre s'inclourà una targeta amb el nom, l'adreça postal o electrònica i el telèfon de l'autor o autora.
  6. Les obres es poden presentar fins al 30 de setembre de 2022, a la Biblioteca d'Argentona (carrer Gran, 3, 08310-Argentona). Compteu que la Biblioteca i la bústia postal romandran tancades del dia 1 fins al dia 22 d'agost.
  7. No es retornaran els treballs presentats. L'Associació Amics de la Poesia d'Argentona es compromet a custodiar-los, i posteriorment a destruir-los.
  8. Formen el jurat les següents persones: Montse Assens, Lali Ribera, Francesca Albert i Emília Illamola. El veredicte és inapel·lable. Els casos no previstos en aquestes bases seran resolts pel jurat, també de manera inapel·lable.
  9. Es premiarà una única obra entre les presentades. El veredicte i l'entrega del premi s'anunciarà amb temps suficient a la web de l'Ajuntament d'Argentona. Tindrà lloc  el 26 de novembre de 2022, dissabte, a les 18.30 h, en acte públic al Saló de Pedra de l'Ajuntament d'Argentona (carrer Gran, 61, 08310-Argentona). El premiat o premiada es compromet a autoritzar a l'Associació Amics de la Poesia d'Argentona la publicació de l'obra guardonada en un opuscle.
  10. La participació comporta l'acceptació de totes i cadascuna d'aquestes bases i l'assistència del premiat o premiada a l'acte oficial de lliurament del premi, excepte en casos justificats en què es podrà delegar una persona que representi al premiat o premiada.

Per a més informació:

poesiargentona@gmail.com