Ajuntament d'Argentona
L'Ajuntament d'Argentona va dur a terme a principis d'any un conjunt d'accions per abordar la realitat del municipi en l'àmbit de la diversitat sexual i de gènere.

La regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI ha programat diverses sessions participatives després de l'estiu per tal de continuar avançant en l'elaboració del III Pla municipal d'Igualtat, Feminismes i LGTBI.

D'una banda el dijous 23 de setembre, de 18 a 19:30 hores, al pati de l'antiga Velcro (c/ Enric Granados,5) està prevista una sessió de sensibilització i formació oberta adreçada a la ciutadania i entitats, que anirà a càrrec de l'especialista en l'àmbit de la diversitat sexual i de gènere, Abel Huate.

El dies 30 de setembre i 7 d'octubre, tècnics municipals i agents implicats participaran en dues sessions específiques del Grup motor del procés, i que comptaran amb l'acompanyament de Sam Fernández, investigadora i formadora en gènere i diversitat.

El calendari contempla també una sessió a finals d'octubre, que servirà de validació i tancament d'aquest procés de revisió i actualització del III Pla d'Igualtat, Feminismes i LGTBI.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és el d'elaborar protocols i plans d'actuació que permetin donar visibilitat a les diferents opcions en relació a la diversitat sexual i de gènere; fomentar la igualtat entre homes i dones; garantir els drets de les persones LGTBI, així com prevenir i combatre la discriminació i les violències masclistes.

A principis d'any es va posar en marxa un qüestionari obert a tota la ciutadania i que està encara disponible, per tal de recollir l'opinió i propostes al voltant de com es viu la diversitat sexual en els diferents ambits de la vida quotidiana. Aquesta enquesta està disponible en versió digital a l'enllaç argentona.cat/argentonaesdiversa.

El Pla municipal  d'Igualtat, Feminismes i LGTBI s'entén com una eina que ha de permetre seguir impulsant les polítiques públiques per avançar cap a una Argentona més plural, diversa, rica, justa i respectuosa.

Argentona és diversa

Amb el lema «Argentona és diversa» es va encetar a principis de 2021 aquesta campanya de comunicació i sensibilització, que ha acompanyat un procés que contempla dues fases diferenciades: una primera etapa de diagnosi i participació ciutadana, i una segona d'elaboració de les línies estratègiques i actuacions, que es derivaran posteriorment en l'elaboració del nou pla d'Igualtat.

Amb les dades quantitatives i qualitatives recollides en l'enquesta, l'Ajuntament i el grup motor del procés faran una anàlisi i presentació dels resultats obtinguts en aquesta segona fase de sessions programades per després de l'estiu.

A més de convidar tothom a respondre l'enquesta, aquelles persones que tinguin interès o vulguin participar des d'una vessant més propera i activa en l'elaboració d'aquest Pla d'Igualtat, Feminismes i LGTBI poden adreçar-se a la regidoria de l'àrea trucant al 93 797 49 00 o enviant un missatge a la bústia que trobaran a argentona.cat/bustiaigualtat.

Publicat el 20.07.2021