Ajuntament d'Argentona

Argentona com a municipi feminista,  recull i incorpora les diferents veus i desitjos; crea xarxes des de les diversitats per desmantellar els privilegis i les discriminacions.
A través de la participació  i la sororitat interseccional de  totes les dones en  els diferents àmbits  estableix  el fil conductor per aconseguir una Vila lliure de sexisme, on tothom pugui estimar a qui vulgui i com vulgui, on tothom sigui allò que vulgui ser.

Com a Institució tenim l'obligació de fer un camí compartit amb les entitats i amb la ciutadania  per posar en el centre  de les polítiques el dret a una vida lliure i digna, a incorporar la perspectiva de gènere, a  contribuir a l'eliminació de les violències masclistes, de gènere i la LGTBIfòbia.