Ajuntament d'Argentona
Ajuntament d'Argentona / Serveis / Cultura i Festes / Consell de Cultura i Festes
Què és el Consell de Cultura i Festes?

L'àrea de cultura fomenta la participació ciutadana de totes les activitats de la seva competència, tant a nivell d'organització com a nivell d'usuaris. Des del punt de vista de l'organització es procura que totes les activitats festives s'organitzin a través d'una comissió elegida a l'efecte.

Al consell de Cultura i Festes s'informa als i a les assistents de tota l'activitat cultural i festiva de l'Ajuntament d'Argentona. Es recullen les seves propostes per tal de valorar-ne la possible aplicació en un futur.

Membres

El Consell de Cultura i Festes està presidit pel Regidor de Cultura i el de Festes. Les convocatòries s'envien automàticament a tots els veïns i veïnes relacionats i relacionades amb la cultura, festes i patrimoni.

Periodicitat de les reunions

Es convoca dues vegades a l'any, cada sis mesos.

Renovació

Qualsevol persona interessada en formar-ne part pot enviar un correu electrònic a areacultura@argentona.cat.

Difusió prèvia de les reunions

S'informa de les reunions del Consell de Patrimoni mitjançant l'agenda del web municipal i a través de la pàgina de Facebook de Cultura i Festes d'Argentona. Les sessions se celebren a la Sala d'Actes de l'Ajuntament d'Argentona o al Saló de Plens de l'Antic Ajuntament.

*Si vols posar-te en contacte amb el Consell de Cultura i Festes per traslladar algun suggeriment o qüestió, envia un correu electrònic a areacultura@argentona.cat.