Ajuntament d'Argentona
En els darrers mesos s'ha elaborat una diagnosi i els objectius principals que han de regir el Pla d'Acció

El Pla Educatiu de Poble (PEP), document de planificació i d'orientació que ha d'establir les línies estratègiques en matèria d'Educació al municipi, ha completat el treball de diagnosi i avaluació del municipi des de l'òptica educativa, i ha presentat els eixos de treball per afrontar la segona fase del projecte.

Una vegada s'han extret les primeres conclusions i principals objectius que hauria de perseguir el PEP, s'iniciarà ara una segona fase per a la concreció de les línies estratègiques i actuacions a implementar en els propers anys.

Per aquest motiu es constituirà un Grup Motor amb representants municipals i agents educatius del municipi que completaran aquesta segona part del projecte educatiu.

Eixos i línies de treball

La massificació de l'Institut; l'estat d'alguns equipaments escolars; potenciar més espais infantils o suavitzar l'impacte que suposa la transició de primària a secundària; ampliar l'oferta després de l'ESO; treballar la inclusió; el paper de les famílies; o revaloritzar l'educació en el lleure infantil i juvenil  han estat alguns dels assumptes que s'inclouen com a conclusions destacades després del treball d'anàlisi i debat, que va comptar també amb un procés de participació ciutadana.

Aquesta fase inicial de diagnosi assenyala els potencials d'Argentona en matèria educativa, però també algunes debilitats i amenaces com el desequilibri existent entre el centre urbà i els veïnats, i en especial la relació amb el barri del Cros. 


Eixos del PEP

El PEP d'Argentona ha fixat 4 eixos per tal de definir les línies de treball:

  • Un poble que promou la igualtat d'oportunitats
  • Un poble amb valors que facilita la convivència i la participació
  • Un poble que posa en valor la cultura i la ciència
  • Un poble saludables i sostenible

La setmana passada es va celebrar el Consell Escolar Municipal en què el regidor d'Educació, Quim Perejoan, va presentar el treball realitzat en els darrers mesos en l'elaboració del Projecte Educatiu de Poble i va defensar que es tracta d'un projecte aglutinador i articulador de les polítiques educatives d'Argentona.

La previsió és que aquesta primera part del PEP es pugui presentar en el proper ple de l'Ajuntament d'Argentona. Una vegada validat, el document es podrà consultar al web municipal. 

Pla Educatiu d'Entorn

Juntament amb aquest treball s'ha avançat en el disseny d'un Pla Educatiu d'Entorn, que ha estat elaborat i finançat pel departament d'Educació de la Generalitat, i que aborda més concretament diverses de les mancances detectades a nivell educatiu al municipi, amb la voluntat de treballar contra l'exclusió social i per un model cohesionador, amb la implicació de les famílies.

L'àrea d'Educació, juntament amb les regidories de Serveis Socials i Joventut, avançaran de manera transversal en aquest pla que vol combatre algunes desigualtats i desequilibris existents en el mapa educatiu d'Argentona, i que tindrà un dels àmbits claus d'actuació l'escola Sant Miquel del Cros i l'escola bressol Cargol Treu Banya, també al veïnat del Cros.

Publicat el 24.02.2021