Ajuntament d'Argentona
Ajuntament d'Argentona / Serveis / Cultura i Festes / Bases XIII Premi Burriac, 2019
Recerca hist˛rica i social sobre Argentona

cap_fb_burriac

1. L'Ajuntament d'Argentona convoca el PREMI BURRIAC 2019, amb l'Ónim de promoure l'estudi i la recerca hist˛rica i social d'Argentona.

2. El PREMI BURRIAC 2019 s'oferirÓ al millor treball d'investigaciˇ en el camp de la hist˛ria, sociologia, antropologia, patrimoni cultural i artÝstic o ciŔncies socials en general, que tingui per objecte principal la vila d'Argentona.

3. Els treballs han de ser d'autoria pr˛pia, inŔdits i no han d'haver estat guardonats en altres certÓmens ni han d'estar compromesos en trÓmits de publicaciˇ amb cap editorial o presentats en altres premis pendents d'adjudicaciˇ. Un cop presentats, els treballs no podran ser retirats fins que no s'hagi fet p˙blic el veredicte del jurat.

4. La dotaciˇ del premi Ús de 2.000 € (dos mil euros) mÚs l'ediciˇ de l'obra premiada, que serÓ publicada a partir l'any segŘent a l'atorgament del premi. L'import del premi no podrÓ ser fraccionat i estarÓ sotmŔs a les retencions fiscals corresponent. El premi podrÓ declarar-se desert si cap treball presentat no reuneix els mŔrits suficients per ser-ne mereixedor.

5. Es poden presentar els treballs de forma individual o colĚlectiva. En cas que es tracti d'un colĚlectiu, cal designar una persona responsable de l'equip que serÓ la destinatÓria de la dotaciˇ.

6. Els treballs que aspirin al PREMI BURRIAC 2019 hauran de tenir una extensiˇ entre 100 i 250 pÓgines numerades, hauran d'anar impresos en fulls de mida DIN-A4 per una sola cara i hauran d'estar escrits en catalÓ. Es presentaran quatre c˛pies del treball sobre el paper i una c˛pia en suport informÓtic (CD o llapis de mem˛ria).
El treball es podrÓ acompanyar, sempre per complementar-ho, de tota mena de fotografies, imatges i/o grÓfics que l'autor o autors considerin oportuns.

7. Els originals hauran de ser lliurats an˛nimament: el tÝtol de l'obra figurarÓ a l'exterior d'un sobre tancat que contindrÓ nom, cognoms, adreša, correu electr˛nic, telŔfon de contacte i fotoc˛pia del DNI de l'autor o autors.

8. El PREMI BURRIAC 2019 serÓ atorgat per un Jurat format per 3 persones amb coneixements reconeguts per la seva formaciˇ i currÝculum, en els Ómbits de la Hist˛ria, Sociologia o les CiŔncies Socials relacionades amb l'objectiu del present premi tal com s'especifica en el punt 1 d'aquesta convocat˛ria. El jurat serÓ nomenat per l'Alcalde d'Argentona i el/la Regidor/a de Cultura, la composiciˇ del qual serÓ anunciada oportunament. El veredicte del Jurat serÓ inapelĚlable. El Jurat queda facultat per atorgar accŔssits sense remuneraciˇ econ˛mica i proposar-ne la publicaciˇ a l'Ajuntament d'Argentona, si ho considera oport˙.

9. El Jurat pot demanar informaciˇ complementÓria i convocar els aspirants per comprovar la seva idone´tat per portar a terme el treball proposat i suggerir-los l'ampliaciˇ o modificaciˇ del projecte per fer-lo mÚs operatiu.

10. L'autor o autors de l'obra guanyadora cedeixen els drets de llur publicaciˇ i explotaciˇ a l'Ajuntament d'Argentona i renuncien explÝcitament a qualsevol compensaciˇ econ˛mica per la publicaciˇ que no sigui la dotaciˇ del premi. Si en el termini de dos anys no s'haguÚs exercit aquest dret, els autors podran disposar lliurament de la publicaciˇ dels seus treballs, fent constar, en cada ediciˇ que se'n pugui fer, la menciˇ expressa del premi concedit a la portadella, i n'hauran de lliurar quinze exemplars a l'Ajuntament d'Argentona.

11. L'autor o autors de l'obra guanyadora rebran, per part de l'Ajuntament  d'Argentona, 15 exemplars editats.

12. Els treballs es presentaran a l'Ajuntament d'Argentona (c/ Gran, 59; 08310 Argentona), del 1 al 15 de desembre del 2019, ambdˇs inclosos, de 8.30 a 14 h i els dijous de 16 h a 19 h. L'Ajuntament d'Argentona lliurarÓ un document de rebut identificat amb un n˙mero de registre especÝfic del PREMI BURRIAC 2019.

13. El veredicte del Jurat es donarÓ a conŔixer en l'any 2020, en el decurs de l'acte de lliurament  del premi, incl˛s dins la programaciˇ d'actes de la Diada de Sant Jordi 2020, en un lloc i hora que s'anunciarÓ oportunament.

14. L'Ajuntament d'Argentona es quedarÓ, per a l'arxiu, una c˛pia de tots els treballs presentats. La resta de c˛pies podran ser retirades en el termini de trenta dies naturals desprÚs de l'acte de lliurament del premi. Si no han estat retirades en el termini assenyalat s'entendrÓ que els autors o autores renuncien a les c˛pies respectives. Per retirar les obres, caldrÓ presentar el rebut que se'ls hagi lliurat en el moment de presentar-les.

15. La participaciˇ al PREMI BURRIAC 2019 suposa la total acceptaciˇ de les “Bases
reguladores per a la concessiˇ de subvencions de les regidories de cultura i festes en rŔgim
de concurrŔncia competitiva per a premis amb durada pluriennal”, publicades en el BOP del 10 d'abril de 2019; aixÝ com l'acceptaciˇ de la present Convocat˛ria. Qualsevol aspecte no previst en les bases esmentades i en la present convocat˛ria o la seva interpretaciˇ serÓ competŔncia de l'Alcalde d'Argentona.