S'obre la convocatòria 2019 per a la concessió de subvencions a les empreses i nous emprenedors mitjançant el programa "Argentona impuls"

La regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Argentona, mitjançant el programa "Argentona impuls" per al foment de l'ocupació i de suport al teixit empresarial d'Argentona, ha activat una nova bossa de subvencions per valor de 34.000 euros per afavorir la contractació i l'inici de nova activitat amb l'objectiu de contribuir a la reactivació econòmica del teixit empresarial i a reduir la taxa d'atur del municipi d'Argentona.

El programa incorpora dues línies de subvencions:


LÍNIA A:  SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ
  • Subvencions destinades a empreses que contractin, entre l’1 de gener de 2019  i el 18 d'octubre de 2019 per un període mínim de 6 mesos, persones aturades empadronades al municipi.
Línia B: Subvencions per al foment de l'autoocupació i l'inici de nova activitat econòmica

  • Subvencions destinades a persones desocupades que iniciïn una nova activitat econòmica com a treballadors autònoms, en el període comprès entre l’1 de gener de 2019  i el 18 d'octubre de 2019.
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació requerida en les bases reguladores, es formularan i presentaran per via telemàtica, des del Portal de Tràmits i Gestions de la seu Electrònica de l'Ajuntament d'Argentona (amb certificat digital)Les entitats sol·licitants hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, els formularis o models corresponents a la línia de subvenció concreta de la convocatòria a la qual s’opti, d’acord amb els models establerts.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 18 d'octubre de 2019


Documentació 


Informació publicada el 27 de juny de 2019