Taules Sectorials COVID-19

La situació d'emergència sanitària provocada pel virus SARS-CoV-2 està tenint i tindrà un gran impacte en molts aspectes de la vida dels vilatans i vilatanes d'Argentona: la salut, l'ocupació, el comerç, les relacions personals, la formació, entre d'altres.

Essent conscients de la complexitat de la situació, proposem a tots els grups del consistori l'aprovació d'un Pla per la reactivació social i econòmica d'Argentona, amb la finalitat de millorar les condicions de vida I treball de les persones més afectades per la crisi i donar una resposta conjunta I consensuada a les necessitats de la ciutadania en la seva pluralitat.

Les Taules de treball sectorials estaran formades per un representant de cada grup i entitats del territori tals com associacions benèfiques, de comerciants, juvenils, educatives I de lleure I altres que vulguin sumar-se a la iniciativa aportant la seva experiència, així com personal municipal I especialistes de cada àmbit.

L'objectiu de les taules de treball serà el de proposar al Grup impulsor una sèrie de mesures per la    reactivació social i econòmica d'Argentona al voltant de 8 eixos principals:

  •    Eix 1 Argentona per la reactivació econòmica d'empreses, autònoms I comerços locals I pel foment de l'ocupació
  •    Eix 2 Argentona pel benestar comunitari
  •    Eix 3 Argentona per l'educació 360
  •    Eix 4 Argentona pel desenvolupament sostenible I Agenda 2030
  •    Eix 5 Argentona per la reactivació de la cultura i esport com a mecanisme de cohesió social
  •    Eix 6 Argentona per la millora de la qualitat institucional I de resposta a les necessitats de la ciutadania
  •    Eix 7 Argentona per la millora de la seguretat ciutadana en el procés de desescalada
  •    Eix 8 Argentona en l'àmbit econòmic, fiscal I pressupostari

El Pla de reconstrucció social i econòmica d'Argentona s'iniciarà un cop signat un Pacte de poble per a la reactivació social i econòmica d'Argentona derivada de la crisi provocada per la Covid-19 amb tots els grups municipals del consistori.

 
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800