Ajuntament d'Argentona
Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Montserrat Cervantes Codina

Lloc de naixement: ArgentonaMontse Cervantes

Data de naixement: 05-01-1972

Càrrec: Regidora de govern, Segona tinença d'alcaldessa

Àrea: Policia, Serveis, Espai Públic Mobilitat i Festes

Partit polític: Unitat

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern: Sí

Membre de Comissions Informatives: No

Correu electrònic: cervantescm@argentona.cat

Xarxes socials: -

Perfil:

Tècnica de taller d’òptica.

Trajectòria professional:

Treballa en el sector de l’òptica des del 1993. Regidora al govern 2011-15, gestionant les carteres de Festes, Esports i Joventut. El 2015 es presenta a les eleccions municipals com a independent a la llista d'ERC, dins el grup Més Convergents Argentona. El 2019 es presenta a les eleccions municipals a la llista d'Unitat. Cervantes ha col·laborat i ha tingut contacte al llarg de la seva vida amb diverses entitats de la vila.

Tipus: Càrrec electe

Dedicació: Parcial 95%

Retribució anual bruta: 26.400 € (No percep retribució per assistència al ple o d'altres òrgans col·legiats)

Hores de dedicació a l'empresa privada: 30 h

Dietes anuals (màxim): 0

Indemnitzacions anuals (màxim): 0

Activitats i béns: Consulta document

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0

Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat. L'agenda de l'Alcalde, així com l'agenda institucional de tots els càrrecs electes, s'actualitza setmanalment.

Publicat el 07.03.2018