Convocatòries de personal
Publicat el 11.05.2022
Convocatòria 1 Plaça d'Intervenció
 • Convocatòria per proveir mitjançant comissió de serveis, nomenament provisional o acumulació el lloc d'intervenció de l'Ajuntament d'Argentona

  Nom del lloc: Intervenció
  Grup d'accés: A1
  Nivell: 28
  Complement específic: 2.172,94 €

  Termini de presentació de sol·licituds: Cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800