Ajuntament d'Argentona
  • La necessitat puntual d'objectes (eines, etc) fa que sovint s'infrautilitzin i que no s'arribin mai a amortitzar, generar uns costos no només econòmics, sinó també ambientals (dispendi de recursos). Tenir un punt de cessió de "coses" utils que la gent pot necessitar puntualment permet als ciutadans no haver-los de comprar i permetent que un mateix objecte el pugui utilitzar molta més gent.
Publicat el 16.02.2021