Ajuntament d'Argentona
  • Són una eina per l'actuació i el treball social integral  amb l'objectiu de prevenirsituacions de deteriorament i risc social de persones i familíes  en situació d'extrema pobresa fins a situacions de vulnerabilitat amb la intenció de resoldre situacions puntals.
Publicat el 16.02.2021