Pla d'actuació municipal 2020-2023
Publicat el 16.02.2021
Augment del pressupost destinat als ajuts individuals per garantir aspectes i serveis personals bàsics (subministraments, habitatge, aliments...)
Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • Són una eina per l'actuació i el treball social integral  amb l'objectiu de prevenirsituacions de deteriorament i risc social de persones i familíes  en situació d'extrema pobresa fins a situacions de vulnerabilitat amb la intenció de resoldre situacions puntals.
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800