Ajuntament d'Argentona
  • Cal definir els objectius concrets i a partir d'ells les actuacions a fer i el seu cost. Possibles objectius: eliminar punts d'abocament i inhabilitar espais suscptibles de que hi hagi abocaments.  Eliminació de la canya en certs punts i substituir-la per alocs i altres. Retirar de la llera antics colectors en desús , etc
Publicat el 16.02.2021