Pla d'actuació municipal 2020-2023
Publicat el 16.02.2021
Arranjament i regeneració de la riera d'Argentona perquè esdevingui un pulmó verd, eix connector i vertebrador del nostre territori a nivell comarcal i evitar-ne la seva degradació.
Assoliment: 0%Grau d'assoliment
  • Cal definir els objectius concrets i a partir d'ells les actuacions a fer i el seu cost. Possibles objectius: eliminar punts d'abocament i inhabilitar espais suscptibles de que hi hagi abocaments.  Eliminació de la canya en certs punts i substituir-la per alocs i altres. Retirar de la llera antics colectors en desús , etc
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800