Pla d'actuació municipal 2020-2023
Publicat el 16.02.2021
Constitució de la Comissió de Transversalitat de Gènere com a òrgan de coordinació interna en matèria de polítiques d'igualtat dona - home  i  de diversitat sexual i de gènere
Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • Òrgan de coordinació interna en matèria d igualtat, feminismes  i  LGTBI  amb l'objectiu de  Elaborar  els plans estratègics que se li puguin encarregar. Fer el seguiment de la implantació i el  desenvolupament de les accions
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800