Pla d'actuació municipal 2020-2023
Publicat el 16.02.2021
Creació d'un Servei d'informació i Recursos per a les dones  (SIAD)  com a recurs que ofereixi informació, orientació i assessorament en tots els àmbits  de la vida de les dones del municipi
Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • El SIAD es configura com un servei d'informació, assessorament, primera atenció i acompanyament a les dones, de competència municipal, en el marc del que determinen els articles 56 i 64.2 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800