Ajuntament d'Argentona
  • Sol·licitud al catàleg de serveis de la DIBA per a les anualitats  2021, 2022 i 2023 d'un recurs material per a
    l'arranjament d'habitatges destinat a persones amb discapacitat i gent gran, per a millores de  l'accessibilitat, seguretat dels habitatges

Publicat el 16.02.2021