Pla d'actuació municipal 2020-2023
Publicat el 16.02.2021
Creació d'una línia d'ajuts per posar en marxa arranjaments d'habitatges per supressió de barreres arquitectòniques per a persones amb discapacitat i gent gran
Assoliment: 75%Grau d'assoliment
  • Sol·licitud al catàleg de serveis de la DIBA per a les anualitats  2021, 2022 i 2023 d'un recurs material per a
    l'arranjament d'habitatges destinat a persones amb discapacitat i gent gran, per a millores de  l'accessibilitat, seguretat dels habitatges

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800