Ajuntament d'Argentona
  • S'estan introduint la Coeducació per a combatre la violència masclista i l'educació afectivosexual fent un abordatge explícit, transversal, rigorós i sistemàtic de la perspectiva de gènere des de l'educació infantil fins la finalització de l'educació obligatòria.  Amb formació dels equips docents, alumnat i famílies a través del Programa Coeduca't per consituir a Argentona una Xarxa de centres coeducatius
Publicat el 16.02.2021