Ajuntament d'Argentona
  • Les entitats que treballen per a Argentona, ho fan per fer una Argentona més bona, més neta, més divertida, en definitiva per fer-la millor. Fan un servei altruista a la ciutadania: associacions veïnals que procuren per l'espai públic, voluntaris passejant els gegants, o gestionant fauna o natura, vigilants amatents als focs forestals, entitats programant actes sòcio-culturals o esportius...

    La màxima d'alguns sectors de la societat que pensen que “com que pago impostos, l'Ajuntament m'ha de proporcionar tots els serveis”, és acceptable fins a cert punt, perquè no tot es pot pagar amb diners, sortosament. Els vincles que es creen participant en entitats, són d'una vàlua poderosíssima per establir complicitats. Les entitats són el pal de paller del teixit social. I el més important és que col·laborant en una entitat ens fem corresponsables socialment i ens impliquem en la vila i en el que hi passa.

    Per això es fa palesa la necessitat que l'Ajuntament doni suport a aquestes entitats per tal d'ajudar en les despeses de funcionament que puguin tenir, en tant que aquestes reverteixen directament a la ciutadania. En un poble amb recursos econòmics com és avui el nostre, això no hauria de ser un problema. El que és un problema i greu, és que, per manca de lideratge polític, el procediment administratiu per gestionar les subvencions s'allargui de tal manera que algunes es paguin a dos anys vista de l'execució de les accions. I més preocupant i alarmant és que en el ple d'octubre, a la pregunta de si les convocatòries de subvencions de medi ambient pel 2018 han sortit o no, la regidora responsable respongui que no ho sap. Bé, ja ho responem nosaltres: no, a data 11 d'octubre de 2108, les subvencions a medi ambient per l'any 2018 encara no han sortit.

    La desídia és realment desesperant i un molt mal exemple per a tots els voluntaris que de manera exemplar, destinen una part important de la seva vida a col·laborar amb les entitats, és a dir, amb el poble.  

    Publicat al Cap de Creus

Publicat el 13.11.2018