Ajuntament d'Argentona
  • Un grup de grans ciutats de Catalunya, amb Barcelona al capdavant, estan treballant per fer realitat una important proposta electoral: la municipalització del servei de l'aigua. No cal dir que per al municipalisme d'esquerres els serveis bàsics han d'estar en mans dels ajuntaments. A les principals ciutats de l’Àrea Metropolitana el servei de l'aigua és privat, el que contrasta amb molts municipis de petites poblacions, que el tenen municipalitzat. Segurament això no és perquè sí, ja que és a les grans ciutats on hi ha més volum de negoci i, per tant, més interès del sector privat.

    A Argentona tenim el servei municipalitzat des del 1988 a través de l'empresa Aigües d'Argentona. Les tarifes que paguem són similars a les d'altres municipis del Maresme, tinguin el servei municipalitzat o no. Això és degut a què tots depenem d'un mateix subministrador: ATLL (Aigües Ter Llobregat), i que tots hem d'incloure els mateixos impostos a la factura de l'abonat. Així doncs, on és l'avantatge de tenir el servei municipalitzat?

    En municipis com Argentona, de moment, el servei municipalitzat no ens permet tenir unes tarifes més baixes. En tot cas, els avantatges vénen del control democràtic que se'n pot fer i del factor proximitat.

    Si en un futur pròxim, les ciutats més importants de Catalunya aconsegueixen la municipalització, es podrà fer front al monopoli, que ara està en mans de molt poques empreses. Aleshores, amb serveis gestionats i controlats democràticament, és molt possible que el cost de l'aigua tendeixi a baixar arreu. Encara que, potser més important que el preu, és que n'aprenguem a fer un ús més acurat. I en això també hi té molt a veure tenir el servei municipalitzat, ja que per al sector privat, si gastes més aigua, millor.

    Publicat al Cap de Creus

Publicat el 24.05.2017