Ajuntament d'Argentona
  • L'Ajuntament d'Argentona aprova per unanimitat un codi de conducta pels polítics

    En els últims anys, juntament amb una forta de crisi econòmica, hi hagut un esclat important de casos de corrupció també l'entorn més pròxim. Això ha provocat que la ciutadania desconfiï cada cop més dels polítics i de les velles formes de fer política. Per això, som conscients que cal enfortir una política ètica i transparent en les institucions per recuperar la confiança perduda també a l'Ajuntament d'Argentona.

    En el Ple de març tot el consistori va aprovar el codi ètic i de bon govern de l'ajuntament d'Argentona que aplica principalment als regidors. L'existència d'aquest codi ètic no suposa que a partir d'ara totes les actuacions i conductes polítiques segueixin uns principis ètics. Però si suposa un compromís per formar i sensibilitzar als polítics en aquestes pautes de conducta. L'objectiu principal d'aquest codi de ètic i de bon govern és tenir un recull de principis i pautes de conducta ètiques per tal enfortir la confiança en els polítics locals.

    El contingut del codi el podeu trobar al Portal de Transparència de l'Ajuntament d'Argentona. I entre els principals compromisos que hi són està administrar amb honestedat els fons públics, garantir la participació ciutadana, evitar totes les pràctiques i actuacions que generin benefici directe o indirecte a persones concretes o rebutjar i renunciar a les donacions de particulars que pretenguin coartar la independència de les decisions municipals.

    Publicat al Cap de Creus

Publicat el 24.05.2017