Ajuntament d'Argentona
  • El passat 21 de novembre es va constituir el Consell de la Infància d'Argentona. Vint-i-cinc nens i nenes dels cursos de 5è i 6è de les escoles d'Argentona han estat elegits per formar-ne part. Aquest consell dóna veu als més joves de la nostra comunitat davant l'administració local, i estem segurs que farà arribar propostes i crítiques no pas menys interessants que les que pugui fer qualsevol altre col·lectiu de la vila.

    Els consells de la infància es van creant a poc a poc als municipis de Catalunya. Es tracta d'una mostra més de l'aposta d'algunes administracions per la participació ciutadana, que amplia el conjunt d'estructures participatives que pot tenir una població, una ciutat o un veïnat, gairebé sempre protagonitzades per adults.

    Opinem que una administració que dóna veu als infants demostra que creu de veritat en la participació. La democràcia no és res sense la participació ciutadana, i la participació ha d'incloure tots els sectors i franges d'edat de la població.

    Argentona s'ha dotat de mecanismes de participació ciutadana, com el Consell de la Vila, els consells de les regidories i el Pressupost Participatiu. Tots aquests òrgans estan oberts als vilatans, però malgrat que la participació és força bona –si la comparem a la d'altres poblacions semblants– el nombre de participants encara és baix. Segurament que el tipus de societat en què vivim no facilita l'activitat participativa. Potser també perquè molts no estem acostumats a sentirnos partícips de la vida democràtica més enllà d'emetre el vot a les eleccions. El Consell de la Infància pot ser un antídot contra l'autoexclusió de molts ciutadans en la polí- tica local. Evidentment, com tot el que envolta la infància, els resultats no són immediats, però segur que seran ben palpables en el futur.

    Publicat al Cap de Creus

Publicat el 30.12.2016