Ajuntament d'Argentona
 • La intensa recessió econò- mica que hem patit en aquests darrers anys ens obliga a repensar plantejaments que segurament consideràvem inamovibles. No fa gaire que encara sentíem anunciar la desaparició de la indústria, la seva mort. Era considerada una activitat del passat, contaminant, sorollosa, poc innovadora, segregada dels nuclis urbans... i es posava èmfasi en la càrrega que una industria d'aquesta naturalesa podia comportar en el desenvolupament del país, tant des d'un punt de vista social com econòmic.

  Ara, en canvi, hi ha uns plantejaments que critiquen obertament un model productiu basat exclusivament en el sector serveis o en el financer i que aposta pel retorn de la indústria als nostres municipis. Però no per aquella indústria que va marxar, sinó per empreses generadores de noves activitats amb un ús creixent de processos de disseny i manufactura digital.

  I aquesta nova indústria demana, necessita, trencar amb les absurdes rigideses administratives. Demana cercar nous i diferents espais per a unes noves necessitats. No podem pas oblidar que la indústria és una activitat que interactua amb el lloc on s'ubica i que té uns impactes notables en el seu entorn.

  Ens interessa que el nostre municipi estigui preparat per conviure i assimilar aquestes activitats. Que facilitem canals de comunicació amb les empreses, com ara la Finestreta Única Empresarial que implantarem en els propers mesos, o que ajudem, des del respecte al medi ambient o a les condicions laborals dels treballadors, tant com puguem a aquesta indústria.

  En aquest sentit, hem de procurar que la política municipal d’ Argentona serveixi per contribuir a consolidar aquest teixit industrial propi, renovat i competitiu, que ajudi a accelerar la sortida de la crisi i a reforçar un model de desenvolupament millor per al conjunt del país i dels nostres ciutadans.

  Seria un error que un país amb una tradició industrial com Catalunya no apostés amb claredat per un sector que continua sent un dels principals motors exportadors i que genera llocs de treball més estables i més ben remunerats que els altres sectors.

  Publicat al Cap de Creus

Publicat el 30.12.2016