Ajuntament d'Argentona
 • Política i religió molt sovint han anat agafats de la mà en els afers d'estat de molts països. Actualment també, sobretot en estats amb règims totalitaris o democràcies controlades. En el passat dels països europeus, aquest binomi política-religió també es va donar en règims totalitaris. No cal anomenar països ni religions... aquests episodis passats són ben coneguts de tothom.

  També en les democràcies occidentals hi ha hagut (i encara hi és) un corrent polític inspirat en els postulats de la religió majoritària. Tot i que a les constitucions de molts d'aquests països es defineix l'estat com a laic o aconfessional, la inèrcia de religió majoritària es fa notar a tots nivells.

  Arran de la declaració dels Drets Humans i de la llibertat de culte en la majoria de democràcies parlamentàries, es veu la necessitat de separar política i religió.

  Es tracta d'una qüestió de respecte a les persones i a les diverses religions. Es considera que els governants elegits pel poble, tot i que poden professar una religió, han de tenir el mateix tracte i respecte per totes les creences. La laïcitat o l'aconfessionalitat no prohibeixen ni van en contra de cap religió.

  La divisió política-religió es va fent efectiva a tots nivells. A Argentona, es va aprovar fa un any una moció per la laïcitat, i a poc a poc s'ha anat aplicant. Aquesta Festa Major d'Estiu es posarà de manifest aquesta respectuosa separació i el Vot de Poble el farà l'alcalde a la font de Sant Domingo. L'ofici i la benedicció dels càntirs es faran igual. La tradició no sofreix cap canvi i podrem gaudir la Festa Major com sempre. La novetat és que els vilatans que no professen la religió majoritària se sentiran respectats per l'alcalde i el Consistori.

  Bona Festa Major!

  Publicat al Cap de Creus

Publicat el 30.08.2016