Ajuntament d'Argentona
 • El nou govern hereta unes finances sanejades que permeten seguir contenint impostos.

  El grup municipal d'Esquerra Republicana d'Argentona va votar a favor del pressupost que el govern va presentar per fer front a les necessitats de la vila durant l'any vinent. Aquest suport es basa en l'acomodació amb el nostre programa electoral i en la responsabilitat assumida amb la governabilitat de la vida. Hauria estat contradictori, doncs, propiciar un govern al qual després se li neguen les eines per poder desplegar llurs polítiques.

  També hem de significar la receptivitat del govern alhora d'incorporat bona part de les prioritats i suggeriments que va fer ERC en la fase d'elaboració del pressupost. Prioritats, sobretot, orientades a augmentar la inversió social. A Argentona també hi ha molta gent que està patint els efectes d'una crisi agreujada per les polítiques d'escanyament econòmic que ens aplica l'Estat espanyol. Des del nostre punt de vista, en aquesta inversió social, cada vegada han de pesar més les polítiques de prevenció per tal que la despesa assistencial sigui la menor possible.

  Però en aquest pressupost també es veuen reflectits altres aspectes, com la dinamització comercial del poble estudiant la possibilitat d'instal·lar el mercat municipal a l'antiga Velcro o el manteniment i millora dels carrers pensant en els vianants. També cal mencionar l'increment de les inversions sense necessitat d'apujar impostos, gràcies al fet que durant l'anterior mandat es va fer un esforç de reducció del deute i la despesa financera molt important, deixant les finances de l'ajuntament prou sanejades. És això el que possibilita que l'actual govern pugui disposar de capacitat financera per portar a terme les seves polítiques i no a fer front a pagaments de governs anteriors.

  El suport d'ERC, però, no és un xec en blanc. Estarem amatents perquè aquestes polítiques es duguin a terme.

  Publicat al Cap de Creus

Publicat el 30.12.2015