Ajuntament d'Argentona
Argentona registra 303 litres de consum mitjÓ en el darrer trimestre
Sequera Argentona 2024

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha rebaixat a 200 litres la dotació màxima de consum d'aigua per persona i dia en els 202 municipis que s'abasteixen del sistema Ter-Llobregat, entre ells Argentona. 

Aquest nou límit es troba significativament per sota del consum mitjà mensual d'Argentona, que va ser de 284 litres per persona i dia l'any 2023, arribant a un màxim de 313 litres en el mes de novembre. Recentment, l'ACA ha imposat una multa de 9.477 euros a l'Ajuntament d'Argentona per superar el llindar permès durant el mes de setembre. Per tant, sembla probable l'aplicació de noves sancions pel consum del darrer trimestre de 2023, que va ser encara més elevat.

Evolució del consum d'aigua a Argentona l'any 2023

Mesures municipals

En resposta, l'Ajuntament ha posat en marxa un conjunt de mesures com tancar les fonts públiques i les dutxes dels equipaments esportius i educatius, i reduir la pressió de l'aigua en algunes zones del municipi. D'aquesta manera, s'anticipa a algunes de les accions que seran d'obligat compliment quan les reserves hídriques estiguin per sota el 16% i entrem en la fase d'emergència per sequera.

L'ACA calcula el consum mensual en funció del volum total d'aigua que es distribueix al municipi des del punt d'origen de la xarxa d'abastament. Per tant, inclou tots els tipus de consum que se'n derivin, així i com les fuites i les pèrdues d'aigua. S'estima que, a Argentona, el deteriorament de les canonades ocasiona una pèrdua d'entre el 45% i el 48% de l'aigua adquirida.

Inversions i plans de millora

De fet, el pressupost per a l'any 2024 contempla la inversió en la millora de la xarxa d'aigua (300.000 €) i la reparació del dipòsit d'aigua Rocar d'en Serra (395.000 €). Tot i això, algunes de les intervencions estan condicionades a l'atorgament d'unes subvencions que l'ACA ha ajornat degut a l'alt volum de sol·licituds.

L'obra de millora que està en marxa és la sectorització de la xarxa d'aigua al carrer Badalona. La previsió és que finalitzi entre febrer i març i que serveixi per millorar la pressió de l'aigua en aquesta zona. A més, també hi haurà obres puntuals en el carrer Gran per arreglar la canalització de la mina de Sant Domingo que es podria utilitzar per regar el camp de futbol.

A banda de les inversions, hi ha altres accions en marxa per tal d'evitar un increment en el malbaratament de l'aigua. Des de la companyia Aigües Argentona, el seu president, Sergi Blanco, ha explicat, en una entrevista a Ràdio Argentona, que "la brigada està operativa les 24 hores per arranjar les fuites d'aigua en la via pública". 

El president de la companyia ha destacat els bons resultats obtinguts en la lluita contra la morositat. Des de gener de 2023, s'ha registrat una disminució del 59% en el total dels deutes, que han passat de 237.120 euros a començaments d'any, a 97.260 euros a finals de desembre de 2023. A més, ha informat sobre la col·laboració amb la Policia Local en l'elaboració d'un pla específic per combatre el frau, que serà presentat en breu.

Nova ordenança sobre l'ús de l'aigua

En la propera sessió plenària de gener, es contempla l'aprovació d'una nova ordenança que regularà l'abastament d'aigua potable i usos de l'aigua en la situació de sequera i també fixarà sancions per a la ciutadania que en realitzi un ús irregular o excessiu. El president de la companyia ha dit que aquesta nova ordenança preveu sancions de fins a 3.000 mil euros i també ha aprofitat per recordar que actualment no es poden omplir les piscines particulars: "tenim constància que s'està fent i avanço que actuarem".

A més, Blanco ha explicat que per calcular el consum d'aigua per vivenda, Aigües Argentona únicament té en compte el consum registrat al domicili i el nombre de persones que hi viuen. Per aquest motiu, s'aconsella actualitzar directament a la companyia el registre de persones que resideixen a la vivenda.

Per fer el càlcul del consum de la vostra vivenda, podeu llegir la guia publicada al web aigüesargentona.cat. 

Publicat el 17.01.2024