Ajuntament d'Argentona
Dijous
23
novembre
2023
8h
Lloc Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona
Hora 8 h