Ajuntament d'Argentona / Serveis / Educació / PLA EDUCATIU D´ENTORN (PEE)
PLA EDUCATIU D´ENTORN (PEE)
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Què és un pla educatiu d'entorn?

Un Pla educatiu d'entorn és un instrument per avançar cap a un nou model educatiu que posa l'accent en la xarxa per impulsar una educació integral i coordinada. Es tracta d'un projecte d’àmbit comunitari que vol donar una resposta eficaç i col·laborativa als reptes educatius, generant un contínuum educatiu (formal i no formal) que incrementi  les possibilitats d'èxit acadèmic, educatiu, personal i relacional de l'alumnat.

Promou l'orientació i acompanyament de l'alumnat i les seves famílies dels 0 als 20 anys, especialment en la transició d'etapes educatives i situacions de vulnerabilitat, per contribuir a l’èxit escolar i educatiu dels infants i joves. Potencia l'educació en valors i el compromís cívic per a la millora de la convivència, i incentiva l'educació intercultural i l’ús de la llengua catalana com a elements de cohesió social. Impulsa la coresponsabilitat de l'escola i la família i vetlla per l'equitat i el respecte a la diferència en un marc de valors i elements compartits. Fomenta estils de vida saludables i la pràctica regular de l'activitat fisicoesportiva pel benestar físic, mental i social dels nostres infants i joves.

Com ha evolucionat a Argentona?

L'any 2006 va néixer el Pla Educatiu de Poble d'Argentona, que s'ha actualitzat l'any 2020 amb la intenció de disposar d'un instrument estratègic i participatiu que permeti fer possible i operatiu el concepte de poble educador. El Pla pretén avançar cap a la concepció de l'educació com a treball en xarxa a partir d'un projecte educatiu compartit, i alhora ser un projecte organitzador i articulador de les polítiques educatives municipals. S'estructura a partir de quatre eixos:

1- Un poble que promou la igualtat d'oportunitats
2- Un poble amb valors que facilita la convivència i la participació
3- Un poble que posa en valor la cultura i la ciència
4- Un poble saludable i sostenible

D'aquests quatre eixos neix el Pla Educatiu d'Entorn d'Argentona, que s'inicia  amb un estudi de detecció de necessitats realitzat de manera transversal amb la comunitat educativa.
El primer conveni de l'Ajuntament d'Argentona signat amb el Departament d'Educació per impulsar el PEE al municipi és a l'inici del curs 2017/18.

El PEE estableix cinc objectius generals:

1. Contribuir a la millora de les condicions d'escolarització i a l’èxit escolar i educatiu.
2. Potenciar l'educació en valors i el compromís cívic dels alumnes en un marc de convivència.
3. Potenciar la implicació de les famílies en l'educació dels fills i filles i la participació en la vida escolar.
4. Promoure l'educació intercultural i l’ús de la llengua catalana com a element de cohesió social.
5. Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l'activitat fisicoesportiva.
També estableix com a objectiu metodològic potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa.

L'any 2021 el PEE incorpora un Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE) que inclou accions adreçades a pal·liar els efectes negatius que ha causat la pandèmia en el procés d'aprenentatge de l'alumnat durant els cursos 2020-2021 i 2021-2022.

Qui hi participa actualment?

El PEE és un pla viu que es va construint dia a dia, evolucionant amb la participació i la implicació dels agents educatius del municipi. Es  redefineix a mesura que es va arrelant a la realitat socioeducativa d'Argentona, incorporant als actors necessaris per al seu desplegament i posant el focus en aquells que es troben en contacte amb la població de 0 a 20 anys  i les seves famílies.

S'impulsa des de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Argentona conjuntament amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i actualment hi col·laboren els centres educatius del municipi juntament amb les seves AMPA's, i les regidories de Serveis Socials, Cohesió, Joventut, Igualtat, Promoció Econòmica i Esports. La intenció és anar ampliant la participació d'altres agents educatius del municipi a mesura que es vagi desenvolupant el Pla.

PEE presentació

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800