Ajuntament d'Argentona
S'adreça a joves fins als 36 anys. El termini de sol·licitud s'obre el 28 de setembre i fins al 7 d'octubre

L'Agència Catalana de l'Habitatge obre una nova convocatòria d'ajuts per al pagament del lloguer o la cessió d'ús. En aquesta ocasió s'adreça a persones joves fins als 36 anys que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús, que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya, i que compleixin els requisits de la convocatòria.

Es precisa que la unitat de convivència tingui una font regular d'ingressos per poder pagar el lloguer i que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,97 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC) (23.664,16 €).

El termini per presentar la sol·licitud i la documentació s'iniciarà el proper 28 de setembre a les 9h i fins al 7 d'octubre a les 15h

Podeu consultar la documentació i requisits al següent enllaç:

 SUBVENCIÓ PAGAMENT LLOGUER O CESSIÓ D'ÚS   

Es pot tramitar preferentment per internet o presencialment a les borses de mediació per al lloguer social.

Publicat el 26.09.2022