Ajuntament d'Argentona
  • A principis d'any es va posar en marxa aquest servei amb 6 expedicions d'anada i 6 de tornada de dilluns a divendres feiners, excepte a l'agost. Més de 160 persones van participar en una enquesta de satisfacció
  • El perfil mitjà d'usuari: persona de mitjana edat, que l'utilitza com a mitjà regular per anar a la feina, amb anada a les 8 del matí i tornada a partir de les 18:30h

L'Ajuntament d'Argentona remetrà a la Direcció general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible de la Generalitat de Catalunya un informe en què sol·licitarà diverses millores en la línia de bus directe entre Argentona, Cabrera i Barcelona que es va posar en marxa a principis d'aquest 2022. 

La valoració és positiva després de sis mesos de funcionament d'una línia que dona resposta a una històrica demanda del municipi i que en aquests moments compta amb 6 expedicions d'anada i 6 de tornada de dilluns a divendres feiners, a excepció de l'agost.

 Enquesta ciutadana

AMb tot, fa unes setmanes l'Ajuntament va impulsar una campanya per recollir les impressions i l'avaluació del servei per part dels usuaris, i canalitzar demandes de canvis que es traslladaran a l'organisme competent del servei. Més de 160 persones van respondre una enquesta ciutadana, en què s'han pogut extreure dades i informació molt valuosa sobre les necessitats i millores que es poden implementar. 

Més d'una quarta part dels usuaris que fan servir la línia són menors de 23 anys i quasi el 40% se situa en la franja entre els 44 i 63 anys. Un 38% fa servir el bus per desplaçar-se a la feina, i un 16% per anar a estudiar, unes xifres que indiquen que les primeres freqüències del matí i el fet que l'única parada a Barcelona sigui la plaça Tetuan resta segurament molts potencials estudiants que podrien beneficiar-se d'aquesta línia.

Més de la meitat dels enquestats utilitzen el bus tres o més dies a la setmana, un indicador que per a molts d'ells és el mitjà de transport regular que utilitzen entre setmana per desplaçar-se a la ciutat comtal. 

Pel que fa a les franges horàries, el bus que té sortida a les 8 del matí és el més demandat a l'anada a Barcelona - un 42% - i la tornada es distribueix més entre les diverses franges horàries, però amb una major concentració a partir de les 18:30 hores.

L'enquesta deixa també com a dada a tenir molt en compte que un 63% dels usuaris van respondre que els horaris no s'ajusten a la seves necessitats. Entre les propostes de millora, algunes de les més recurrents és revisar i reforçar els horaris a primera hora del matí, per tal que pugui ser útil per a persones que comencen a treballar o estudiar a Barcelona a les 8 o 8:30h. Disposar d'alguna parada de Barcelona més cèntrica i algunes dificultats de comunicació per enllaçar amb el domicili o amb el lloc de treball o centre educatiu són altres dels arguments que les persones usuàries demanen modificar perquè el bus els resultés més còmode i satisfactori.

El bus directe entre Argentona, Cabrera i Barcelonsa compta amb les següents parades a Argentona: c/ Joan XXIII, Avigda. Puig i Cadafalch - c/ Barcelona i crta. Vilassar (escola bressol El Bosquet). A Barcelona, la parada se situa a la plaça Tetuan.

Per a més informació i els horaris del servei clica a l'enllaç

Argentona-Cabrera de Mar-Barcelona

Podeu consultar les tarifes de l'any 2022 de la T-Mobilitat al següent enllaç

Publicat el 29.07.2022