Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Cristina Maynou i Casanovas
Cristina Maynou i Casanovas
Publicat el 26.02.2020
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Lloc de naixement: ArgentonaBernat Calvo

Data de naixement: 08/12/1974

Càrrec: Regidora a l'oposició

Partit polític: Junts per Catalunya

Portaveu: Suplent a la Junta de portaveus

Membre de Junta de Govern: No

Membre de Comissions Informatives: Suplent de les comissions informatives de serveis generals i personals i de serveis econòmics i territorials, així com de la Comissió especial de comptes.

Correu electrònic: maynoucc@argentona.cat

Xarxes socials: -

Perfil:

Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Univertitat Pompeu Fabra, combinació lingüística anglès i francès al català i al castellà. Traductora i Intèrpret Jurada d'anglès i català, amb número de registre 916 de la Generalitat de Catalunya. Certificat K de Correcció de textos orals i escrits en català i certificat de Capacitació d'Aptituds Pedagògiques per a la docència, especialitat en llengua anglesa. Experta en comunicació i noves tecnologies.

Trajectòria professional:

Des de fa més de 10 anys, exerceix de professora de llengües estrangeres a l'ESO i al Batxillerat, a l'escola concertada. En els àmbits tant de l'empresa privada com de l'administració pública, ha ocupat càrrecs de tècnica Responsable de Comunicació i Màrqueting durant 13 anys. A la Vila, s'ha implicat activament amb els Amics del Pubillatge -va ser Pubilla d'Argentona entre el 1992 i el 1993, i ha gestionat la Comunicació de l'Argentona Cultura i Debat i de l'extinta Associació d'Artistes d'Argentona. Ha col•laborat amb l'entitat esportiva Argentona Bocs i, entre el 2009 i el 2017, va estar al capdavant de l'àrea de Comunicació de l'Argentona pel Dret a Decidir i l'ANC Argentona. És membre fundadora del Consell Local per la República d'Argentona.

Tipus: Càrrec electe

Dedicació: Sense dedicació

Retribució anual bruta: Percepció per assistència a òrgans col·legiats

Dietes anuals (màxim): 0

Indemnitzacions anuals (màxim): 0

Activitats i béns:  Consulta document

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0

Els regidors que no tenen assignada dedicació exclusiva ni parcial, tenen dret a les següents percepcions per assistència als òrgans col·legiats:

Òrgan col·legiatPle ordinariPle extraordinariJunta de portaveusJunta de governComissions informativesComissió especial de comptes
Percepció per assistència346 €173 €173 €346 €144 €144 €

Les indemnitzacions per raó del servei (desplaçaments i altres) estan regulades a l'article 27 de les bases d'execució del pressupost i al RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi susceptible de ser publicat. L'agenda de l'Alcalde, així com l'agenda institucional de tots els càrrecs electes, s'actualitzen setmanalment.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800