Ajuntament d'Argentona
El regidor d'Espai Públic i Obres, Pere Móra, el regidor d'Educació, Cultura, Patrimoni, Cooperació i Igualtat, Àngel Puig, i la regidora d'Urbanisme, Mobilitat, Habitatge i Medi Ambient, Aina Gómez, estan convocats a la mesa de contractació relativa al contracte de diversos serveis de manteniment: neteja de patis d'escola, i equipaments esportius, manteniment d'espais oberts i neteja d'embornals i reixes, per procedir a l'obertura del sobre número 1 el dia 31 d'octubre de 2017.
Dimarts
31
octubre
2017
10h
Hora 10 h