Ajuntament d'Argentona
Ajuntament d'Argentona / SERVEIS / Igualtat, Feminismes i LGTBI / Activitats Igualtat, Feminismes i LGTBI
Algunes de les activitats que duem a terme des del Servei d'Igualtat, feminismes i LGTBI:
 

Adreçades a la comunitat educativa:

- Impuls de la Xarxa d'Escoles Coeducadores   a través del programa Coeduca't per avançar cap a un model  educatiu inclusiu sense cabuda  a la discriminació per raó de gènere, i per donar  eines per desenvolupar unes relacions afectives i sexuals respectuoses; prevenint així les violències masclistes.

 - Servei de materials i recursos.

- Suport al projecte d'habilitats familiars: Espais de formació relacionats amb els termes d'igualtat, coeducació, prevenció de relacions abusives i violència masclista. 

- Formació especialitzada als professionals dels centres educatius. 

Adreçades a tota la població: