Infància, adolescència i família
 
Pla de drogodependències
 • És un conjunt de projectes i actuacions en l’àmbit de les drogodependències agrupats en quatre programes:

  • Programa de sensibilització i prevenció. 
  • Programa d'atenció a persones consumidores.
  • Programa d'atenció a familiars de persones consumidores.
  • Programa de coordinació institucional.

  Per rebre a aquest servei cal contactar amb serveis socials.

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800