Convocatòries de personal
Publicat el 23.05.2023
Procés de selecció per la provisió d'un lloc de treball de Cap de negociat de Serveis Territorials
 • - Denominació: Cap de negociat de servei Serveis Territorials
  - Adscripció: Serveis territorials – Urbanisme
  - Tipus de lloc: Comandament – genèric
  - Règim: Funcionari de carrera
  - Escala: Administració general
  - Grup: A2/C1
  - Jornada de treball: Complerta
  - Tipus d'adscripció: Definitiva

 • Règim
  Adscripció definitiva
 • Complement destí
  Nivell 22
 • Complement específic
  13.620,74 euros
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800