Els formularis
 
Enquesta valoració Revisions mèdiques 2022

T'agrairem que omplis aquest senzill qüestionari de valoració per tal de conèixer la teva opinió sobre el darrer reconeixement mèdic i poder incorporar canvis i millores en properes edicions.

Valora de 0 al 10, essent 10 la màxima puntuació positiva

Valoració
ORGANITZACIÓ (Informació, coordinació i atenció en general)
ESPAI ON S'HA DUT A TERME LA REVISIÓ
ATENCIÓ REBUDA PELS PROFESSIONALS MÈDICS
VALORACIÓ GLOBAL

* D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, les vostres dades seran tractades per part de l'Ajuntament d'Argentona, com a responsable d'aquestes.

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800