Els formularis
 
Taller formatiu "Lleure i Esport amb infants amb necessitats educatives especials"
Dissabte 4 i 11 de juny de 2022. 8 hores. Gratuït
De 9 a 13:30 hores. A la Sala d'Actes de l'Ajuntament d'Argentona. Gratuït
Dades personals
*
*Data de naixement ( - - )
*
*

* D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, les vostres dades seran tractades per part de l'Ajuntament d'Argentona, com a responsable d'aquestes.

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800