Ajuntament d'Argentona
Davant el context sanitari, es prendran diverses mesures de seguretat en l'accés a les instal·lacions. S'exceptuen de la restricció de mobilitat, d'aplicació a partir d'aquest divendres, dins la mateixa comarca, per la visita als cementiris els dies 31 d'octubre i 1 de novembre.

Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, el cementiri municipal i el de la Vall de Clarà obriran de 8 del matí a 7 de la tarda des del dissabte 24 d'octubre al dilluns 2 de novembre, ambdós dies inclosos.

S'exceptuen de la restricció de mobilitat, d'aplicació a partir d'aquest divendres, per la visita als cementiris, dins la mateixa comarca, els dies 31 d'octubre i 1 de novembre.

Mesures de seguretat i prevenció

Davant el context actual, es prendran les següents mesures i recomanacions de prevenció i seguretat sanitària: 

 • Cal aplicar un control de l'aforament en els cementiris de manera que l'ocupació respecti sempre el màxim d'una persona per cada 2,5 m2. És adequat informar i senyalitzar aquest aforament.
 • Cal establir entrades i sortides diferenciades sempre que sigui possible i establir recorreguts de manera que les persones no es trobin en sentits oposats, respectant sempre la distància interpersonal d'1,5 m. Per indicar-ho, es poden utilitzar marques a terra, senyalització, tanques, cinta d'abalisament, etc., i cal disposar d'agents de control de les mesures adoptades.
 • És obligatori l'ús de mascareta en tot moment excepte per a persones que n'estiguin exemptes per motius de salut. Els infants menors de 6 anys també n'estan exempts. Cal evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca amb les mans.
 • Cal adoptar mesures de neteja i desinfecció periòdica adequades a la intensitat d'ús de les instal·lacions i al nombre d'usuaris. En les tasques de neteja i desinfecció es farà especial atenció a les zones i espais d'ús comú i a les superfícies, materials i equipaments de contacte més freqüents.
 • Les persones podran acostar-se a dipositar flors en els nínxols mantenint les mesures d'higiene i respectant sempre la distància interpersonal entre no convivents. Per fer-ho, es recomana l'ús de desinfectant hidroalcohòlic abans i després de l'ofrena.
 • Els cementiris hauran de disposar de papereres, si és possible amb pedal i tapa, per dipositar-hi residus, en una distribució adequada per tal que les persones no hagin de tornar mai enrere en el seu recorregut.
 • Es posarà a disposició del públic dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectants viricides, en llocs accessibles i visibles.
 • Les persones hauran d'entrar d'una en una als lavabos, excepte aquelles persones que requereixin assistència, que podran fer-ho amb un acompanyant. Caldrà reforçar la neteja i desinfecció dels serveis.
 • En els cementiris grans cal establir un aforament màxim de 2.000 persones alhora o bé establir sectors de com a màxim 2.000 persones, de forma impermeable, o sigui que no puguin barrejar-se les persones de diferents sectors.
 • No es pot menjar ni beure als cementiris.
 • Es recomana als usuaris limitar el temps d'estada al cementiri i també limitar l'ús de bancs i seients que hi pugui haver.
 • Es recomana ampliar els horaris d'obertura sempre que sigui possible per distribuir l'afluència.
 • En el cas d'utilitzar les escales mòbils per accedir als nínxols, les persones que les facin servir s'hauran de posar gel hidroalcohòlic abans i després d'utilitzar-les.
 • Totes aquestes mesures són especialment importants en els municipis on s'apliquen mesures especials per a la contenció del contagi per la COVID-19.
Publicat el 30.10.2020