Els formularis
 
TALLER "Educar en la diversitat de capacitats"
Sessió adreçada a famílies amb fills i filles de 3 a 6 anys

A càrrec de Jordi Serra i Araceli González

Dades personals
*
*
*
*
*

Si desitges fer d'altres comentaris relacionats amb aquest o d'altres assumptes, pots posar-te en contacte amb la Regidoria d'Educació, trucant al 93 797 49 00 o bé enviant un correu electrònic a cortestr@argentona.cat. Moltes gràcies per la teva participació.

* D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, les vostres dades seran tractades per part de l'Ajuntament d'Argentona, com a responsable d'aquestes.

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800