Ajuntament d'Argentona

El web municipal de l'Ajuntament d'Argentona ha adquirit el compromís de garantir l'accessibilitat dels seus continguts a tots els ciutadans independentment de les limitacions pròpies de l'individu (discapacitat motriu o sensorial) o de les que se'n deriven del context d'ús (tecnològiques o ambientals). Aquest espai web ha estat creat basant-se en les pautes d'accessibilitat als continguts proporcionats per la

WAI

organisme creat per la Wide Web Consortium per informar, investigar i fomentar el treball a l'accessibilitat web.

W3C


Contacte

Qualsevol suggeriment per millorar l'accessibilitat, el pot fer arribar al Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Argentona, al telèfon 937974900 o al correu electrònic comunicacio@argentona.cat.