Ajuntament d'Argentona / SERVEIS / Policia Local / Compromís de qualitat Policia Local
Compromís de qualitat Policia Local
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Compromís de qualitat

A través de l'Oficina d'informació i atenció al ciutadà de la Policia Local d'Argentona, es recullen denúncies durant les 24 hores, sempre que les disponibilitats del servei ho permetin, informant i acompanyant les persones denunciants sobre els seus drets en cas de ser víctimes d'un delicte.

Es proporciona informació sobre matèries de competència policial, ajudant en la resolució de qüestions plantejades i tramitacions i garantint la confidencialitat de les mateixes.

La gestió de tràmits administratius es duu a terme en un temps màxim de 48 hores, sempre que siguin competència exclusiva del Cos de Policia.

En cas d'acumulació o priorització de tasques a causa de situacions sobrevingudes que impedeixin el compliment dels compromisos establerts, es donaran les explicacions corresponents i es farà un esforç addicional per completar el servei amb la màxima agilitat.

La Policia Local d'Argentona celebra, com a mínim, un cop l'any la Junta Local de Seguretat per coordinar-se amb els Mossos d'Esquadra i cada tres mesos es reuneix amb la Mesa de coordinació operativa per a la cooperació entre cossos de seguretat que operen en el territori. També participa anualment al Cercle de comparació intermunicipal de policia local de la Diputació de Barcelona.

Condicions d'accés

Es pot accedir a l'Oficina d'informació i atenció al ciutadà, així com trucar-hi per telèfon durant les 24 hores del dia.

Si necessiteu el servei de bombers, cal trucar al 112. Per altres qüestions que no siguin de competència policial, el telèfon d'atenció ciutadana de l'Ajuntament d'Argentona és el 937974900.

Drets de les persones usuàries

1. Ser auxiliats quan ho necessitin.

2. Veure defensada la seva integritat, béns i interessos d'acord amb les lleis.

3. Veure preservat el dret a la intimitat.

4. Rebre un bon tracte en totes les situacions on intervingui la Policia Local d'Argentona, essent escoltats i descartant tota discriminació per cap tipus de circumstància (gènere, procedència, edat...).

5. Recórrer aquelles decisions policials amb les quals no estiguin d'acord.

6. Fer queixes i suggeriments en relació als serveis prestats per la Policia.

7. Conèixer l'estat de la tramitació dels procediments administratius dels quals en siguin part.

8. Rebre assessorament respecte a la utilització dels serveis policials.

Deures de les persones usuàries

1. Fer un ús responsable de les instal•lacions i serveis de la Policia Local d'Argentona, respectant l'ordre d'atenció i mantenint una actitud de respecte envers la resta de persones usuàries del servei i dels treballadors i treballadores.

2. Facilitar de forma certa les dades d'identificació personal i les relatives a la prestació d'un servei o procediment, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d'un servei.

3. Assegurar-se de la lectura i comprensió d'allò que se signa. 

4. Obeir les recomanacions del personal municipal en cas d'emergència o evacuació de l'Oficina d'informació i atenció al ciutadà de la Policia Local d'Argentona. 

Ajudeu-nos a millorar

Ja que ens permeten millorar, les vostres queixes o suggeriments seran ateses amb cura i tindran resposta en un termini màxim de vuit dies.

Les podeu comunicar verbalment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Policia Local d'Argentona, per mitjà del Llibre de queixes i suggeriments o a través d'una bústia que trobareu a les oficines. Podeu escriure també al correu electrònic policia.argentona@argentona.cat o exposar-les a l'agent de proximitat.

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800