Ajuntament d'Argentona
  • A Catalunya tenim entorn de cent mil comerços i més de vuitanta mil empreses que ocupen al voltant de tres-cents mil treballadors. El conjunt del sector representa més del 12 per cent del total de la nostra economia. El comerç és el principal sector d'ocupació i a la vegada presenta una millor resistència en el manteniment de llocs de treball en l'actual context de crisi. És per això que és tan important promoure un model comercial arrelat a la vila, modern i dinàmic, amb una pluralitat d'oferta i equilibri entre formats, com una peça essencial per a la cohesió social, la coherència urbanística, la identitat i l'atractiu d'Argentona.

    En aquest sentit, es fa necessària l'articulació i el reforçament dels eixos comercials actuals, amb un model equilibrat d'impuls al comerç local i de proximitat, que doni seguretat, vida i suposi mantenir el petit comerç de la nostra vila. Un model que continua estant amenaçat, no ho podem pas oblidar, per un altre que prioritza les grans superfícies comercials i que provoca la desertització dels nostres centres urbans.

    En aquests moments tenim a Argentona l'oportunitat d'efectuar un canvi que trenqui la tendència de fuga comercial dels darrers anys i de donar un fort dinamisme al municipi. I és per això que en aquest mandat consolidarem el projecte de la Velcro com a mercat municipal i potenciarem el triangle d'espais formats per Can Doro, amb la construcció d'una nova Biblioteca el 2017, una restaurada Plaça de Vendre per a finals del 2016, com a nou espai d'atracció de la vila, i la Casa Puig i Cadafalch i el Museu del Càntir, com a punts d'atracció cultural. Una actuació ben planificada d'aquestes actuacions han d'ajudar a potenciar el nostre comerç local i a equilibrar les polaritats dels actuals eixos comercials. I aquesta política comercial s'efectuarà compartint les decisions i el finançament. Model que haurà de procurar un canvi de mentalitat tant en el govern municipal com en el sector. Haurem de passar de la tradicional actitud proteccionista i paternalista – que es tradueix en una resistència al canvi, a la modernització i a la millora de la competitivitat– a prioritzar l'eficiència de les empreses comercials com a element clau per al futur del sector.

    Publicat al Cap de Creus

Publicat el 30.04.2016