Opinió Grups Municipals
Publicat el 28.02.2016
ICV - La biblioteca: present i futur
  • Fa dos anys (gener del 2014), la biblioteca de la Caixa Laietana passava a ser de l'Ajuntament mitjan- çant un contracte de lloguer. Des del primer moment la regidoria de Cultura va fer algunes millores, com l'ampliació d'horaris, la incorporació d'ordinadors d’ús públic i l'organització de noves activitats. El fons bibliogràfic ha augmentat prop de 2.000 volums, que vénen a ser un 10% més dels que hi havia.

    Actualment podem dir que la biblioteca d'Argentona ha millorat molt: el nombre d'usuaris s'ha incrementat un 8% l’últim any, i el nombre de préstecs un 64,4%. Atès que aquesta biblioteca no reuneix els requisits bàsics per formar part de la xarxa de biblioteques de la Diputació, s'està treballant en un projecte de biblioteca pública que tingui l'espai adequat i pugui oferir els serveis que tenen les biblioteques de poblacions veï- nes. La proposta inicial és que sigui un edifici en el qual, a més de la biblioteca, també s'hi puguin ubicar, en una planta superior, l'arxiu municipal i la ràdio, i que encara que tindria un cost important, podria rebre fins a un 50% de subvencions.

    És un projecte ambiciós que des de la regidoria de Cultura creiem que és molt necessari per Argentona. Mentrestant, l'actual biblioteca seguirà organitzant les activitats que atrauen tanta gent: les tardes de contes per a nens i nenes, el seguiment del calendari festiu, la tertúlia literària, l'espai d'intercanvi de llibres usats, la biblioteca a la piscina, les exposicions… també donant aixoplug a activitats d'entitats de la vila, com la tardor literària del Centre d'Estudis Argentonins, el taller d'escriptura creativa i les presentacions de llibres. Tot això realitzat amb especial cura per les encarregades: la Gemma Bravo i la Susanna Blasco, la dedicació de les quals es veu reflectida en el molt bon funcionament de la biblioteca.

    Publicat al Cap de Creus

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800