Opinió Grups Municipals
Publicat el 31.08.2015
ERC - Ajuntaments laics
 • El Ple municipal ha aprovat aplicar els principis de la laïcitat, en el sentit de separar les actuacions pròpies de la gestió municipal de qualsevol manifestació de caràcter confessional, i nomenar una comissió que haurà d'elaborar uns criteris per adaptar els actes que puguin tenir valor patrimonial, com ara la renovació del vot de poble, i en què participava l'ajuntament, amb la concepció de laïcitat. La laïcitat és la separació o distinció entre poder polític i les diferents confessions religioses, en el sentit que aquestes institucions no s'identifiquen amb cap opció religiosa, ni tampoc amb l'ateisme ni amb l'agnosticisme, i que cap creença religiosa ni cap d'aquestes opcions de pensament no ha d'imposar-se a través del poder polític.

  La laïcitat, entesa d'aquesta manera, s'allunya d'un laïcisme bel•ligerant contra les religions. La laïcitat és garantia per a la llibertat religiosa i de pensament de totes les persones, tant si s'identifiquen amb algun credo com si no, en igualtat de condicions.

  Tal com recorda la Declaració Universal de Drets Humans en l'article 18, el dret a la llibertat religiosa inclou la llibertat de tenir o adoptar una religió o creença, així com la llibertat de manifestar la pròpia religió o creença, individualment o col•lectivament, en públic o en privat, per mitjà de l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observança. En aquest sentit, la interpretació de l'article 18 realitzada pel Comitè de Drets Humans de l'ONU, assenyala que aquest article protegeix les conviccions teistes, no teistes i atees, així com el dret de no professar cap religió o convicció.

  Per tant, l'aconfessionalitat o la laïcitat no significa menystenir, ignorar o canviar la consciència religiosa de ningú, sinó simplement mantenir relacions respectuoses amb les expressions institucionals de les diverses creences i conviccions i assegurar que cap creença o institució religiosa s'apoderi de l'espai públic en el qual es manifesten les diverses creences.

  Us desitgem una bona Festa Major!

  Publicat al Cap de Creus

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800