Opinió Grups Municipals
Publicat el 31.08.2015
Tots per Argentona - «No tenim pressupost»
 • Uns veïns es queixaven, durant la celebració del Ple municipal del dia 8 d'aquest mes, que la jardineria pública era molt deficient i que això no era culpa dels 4 jardiners que fan el manteniment. El problema està en que 4 jardiners són pocs i s'hi destinen menys recursos econòmics dels que caldria per tenir-la com cal. El nou Regidor d'Espai Públic va contestar-li que tenia tota la raó i que el problema només era econòmic, que no hi havia pressupost per a més!

  En el mateix Ple el Govern del qual forma part aquest Regidor, va decidir augmentar la partida destinada als seus sous i als costos de la seva seguretat social en 25.000 euros per al període que va des d'ara fins a final d'any.

  Podem veure, doncs, que les voluntats polítiques són molt importants a l'hora de prendre les decisions.

  El tema de les retribucions i dedicacions dels Regidors és recurrent cada vegada que hi ha eleccions, amb discussions entre els que estan al Govern i els grups que estan a l'oposició. Abans hem comentat que d'aquí a final d'any aquest Govern ha encarit els seus costos salarials en 25.000 euros, però hem de dir que si no hagués estat per la intervenció de Tots per Argentona, amb acord amb el grup d'ERC, aquest import hagués estat de 45.000 euros en aquest mig any. La seva proposta inicial modi-ficava els costos salarials en 90.000 anuals, passant de 190.000 a 280.000 euros.

  Volem destacar un fet important, i és que amb el pacte de CUP, PSC i ICV han fet un govern en minoria (7 regidors d'un total de 17). Un pacte el qual Tots per Argentona no aprovem. Però té un component positiu: que no poden fer sempre tot el que vulguin en els temes importants. I l'augment de costos salarials és un tema important que ha hagut de ser tractat en un Ple. I ha estat aprovat únicament amb els seus 7 vots, amb el vot de qualitat de l'Alcalde, ja que la resta de grups no l'han aprovat (3 abstencions d'ERC, 1 en contra del PP i 6 en contra de TxA).

  I el més important: s'ha acordat crear una Comissió integrada pels sis grups polítics municipals per acordar criteris de retribució salarial i dedicació política, que hauran d'estar a punt per ser aprovats cara el pressupost de l'any vinent.

  Publicat al Cap de Creus

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800